seria AA
Cechy Najbardziej popularne ! 
Dostępne w zestawach lub pojedynczo.
Dodatkowo w zestawach do 10,000 aluminiowy uchwyt do wałeczków.

Wymiar nominalny [mm]od 0,06 do 10,000 w zestawach lub pojedyncze do 41,00
Stopniowanie [mm]co 0.01 -
od 0,05-0,19 i od 10,01-30,00
co 0.001
od 0,200-10,000
seria AML
Cechy Idealne do częstej kontroli, posiadają wskaźnik zużycia !
W zestawach lub pojedyncze.
W zestawach dodatkowo aluminiowy uchwyt do wałeczków.

Wymiar nominalny [mm]od 3,000 do 10,000 w zestawach lub pojedyncze
Stopniowanie [mm]0,01
seria SA
Cechy Podwyższona dokładność !
W zestawach lub pojedynczo.
Wymiar nominalny [mm]od 0,297 do 7,010 w zestawach lub pojedyncze
Stopniowanie [mm]0,001
seria AH / AP / AAP / AS
Cechy Do różnorodnych zastosowań !
Specyfikacja zgodna z serią AA.
Zestawy serii AAP to wałeczki pośrednie do zestawów serii AA.
Wymiar nominalny [mm]seria AH
od 0,200 do 20,000
seria AAP
od 0,505 do 10,005
seria AP
od 1,000 do 20,000
seria AS
od 0,950 do 19,550
Stopniowanie [mm]0,050 - seria AH
0,010 - seria AAP i seria AS
0,100 - seria AP
seria PM
Cechy Seria z tolerancją na plus lub minus.
Na każdym wałeczku > 1,00 mm - wymiar
nominalny i tolerancja P (na plus) lub M (na minus).
Wymiar nominalny [mm]od 0,20 do 10,00 w zestawach lub pojedyncze
Stopniowanie [mm]0,01
seria PG
Cechy Seria z tolerancją na plus lub minus.

Wymiar nominalny [mm]od 0,100 do 19,000 w zestawach lub pojedyncze
Stopniowanie [mm]0,010
od 0,100 do 19,000
0,025
od 0,300 do 12,975
0,100
od 13,000 do 19,000
seria AG
Cechy Wałeczki w plastikowym uchwycie.
W zestawach i pojedyncze.
Wymiar nominalny [mm]od 0,20 do 10,00 w zestawach lub pojedyncze
Stopniowanie [mm]0,01
seria AC
Cechy
Wałeczki pomiarowe z otworem.
Służą do pomiaru bicia koła zębatego i ekscentryczności kół zębatych i pasowych.
Wymiar nominalny [mm]od 2,00 do 10,00
Stopniowanie [mm]0,01